Yvonne - Humoristen.no

Yvonne

Yvonne

Alle barna var lette unntatt, Yvonne, hun veide flere tonn.

Yvonne

Alle barna var normale, unntatt Yvonne, hun bare var sånn.

Yvonne

Alle barna var ute å svømte unntatt Yvonne, hun lå på bånn.