Venke - Humoristen.no

Venke

Venke

Alle barna fikk 6’er på matteprøven, unntatt Venke, hun likte ikke å tenke.

Venke

Alle barna var ute og lekte, unntatt Venke, hun hang etter i en lenke.

Venke

Alle barna kunne kysse, unntatt Venke, hun var enke.