Sten - Humoristen.no

Sten

Sten

Alle barna spilte fotball unntatt Sten, han hadde ikke ben

Sten

Alle barna møtte opp, unntatt Sten, han var sen

Sten

Alle barna hadde draget på jenter unntatt Sten han var ikke pen.

Sten

Alle barna fulgte med i timen unntatt Sten(Madelen), han(hun) var schizofren.

Sten

Alle barna var normale unntatt Sten, han manglet et gen.