Sissel - Humoristen.no

Sissel

Sissel

Alle barna var med i krigen, unntatt Sissel, hun ble tatt til gissel.

Sissel

Alle barna vinket farvel til terroristene unntatt Sissel, hun var gissel.