Rune - Humoristen.no

Rune

Rune

Alle barna hadde fine tenner unntatt Rune, hans var brune.

Rune

Alle barna kom over piggtrådgjerdet unntatt Rune, nå heter han June.

Rune

Alle barna lekte fint unntatt Rune, han dreit det brune.

Rune

Alle barna klippet plenen unntatt Rune, han var spredd ut over tune.

Rune

Alle barna var ute og lekte unntatt Rune, han var inne og koste med June.