Rita - Humoristen.no

Rita

Rita

Alle barna spiste appelsin, unntatt Rita, hun var drita.

Rita

Alle barna stod på krakk, unntatt Rita, hun var for lita.

Rita

Alle barna var gode og brisne unntatt Rita, hun var helt drita.