Rikke - Humoristen.no

Rikke

Rikke

Alle barna kunne nikke, unntatt Rikke, hun kunne bare hikke.

Rikke

Alle barna hadde det gøy, unntatt Rikke, hun hadde hikke.

Rikke

Alle barna brukte kondom, unntatt Rikke, hun brukte ikke.

Rikke

Alle barna hadde venner, unntatt Rikke, hun hadde ikke.

Rikke

Alle barna var edru, unntatt Rikke, hun likte å drikke.

Rikke

Alle barna var blide unntatt Rikke, hun var ikke.