Reidar - Humoristen.no

Reidar

Reidar

Alle barna var på IKEA, unntatt Reidar, han var på Skeidar.

Reidar

Alle barna slo i bordet da de ble sinte, unntatt Reidar, han gikk berserk på Skeidar.