Nina - Humoristen.no

Nina

Nina

Alle barna lå og sov, unntatt Nina, hun lå og klina.

Nina

Alle barna handlet på H&M, unntatt Nina, hun handlet på Gina.

Nina

Alle barna gikk trygt gjennom leiren, unntatt Nina, hun ble pina.

Nina

Alle barna reiste til USA unntat Nina, hun dro til Kina.