Mona - Humoristen.no

Mona

Mona

Alle barna var friske og raske, unntatt Mona, hun lå i koma.

Mona

Alle barna var ekte unntatt Mona, hun var klona.

Mona

Alle barna skjøt med luftgevær unntatt Mona, hun skjøt med kanona.

Mona

Alle barna gikk over veien unntatt Mona, hun stod midt i nitti-sona.