Minna - Humoristen.no

Minna

Minna

Alle barna hoppet over gjerdet, unntatt Minna, hun hoppet over grinna.

Minna

Alle barna sto og så på toget unntatt Minna, hun lå på skinna.