Mikkel - Humoristen.no

Mikkel

Mikkel

Alle barna kom gjennom svingdøren, unntatt Mikkel, han mistet en testikkel.