Merete - Humoristen.no

Merete

Merete

Alle barna var tynne, unntatt Merete, hun var den fete.

Merete

Alle barna lekte indianer og cowboy unntatt Merete, det var henne de skalperte.

Merete

Alle barna fikk plaster på sårene unntatt Merete, hun koagulerte.

Merete

Alle barna likte biologi unntatt Merete det var henne de dissekerte.