Mathilde - Humoristen.no

Mathilde

Mathilde

Alle barna hadde rene bukser, unntatt Mathilde, hun hadde spist pølser fra Gilde.

Mathilde

Alle barna var på et forhistorisk museum, unntatt Mathilde, hun var på ett tusen år gammelt bilde.

Mathilde

Alle barna var på shopping unntatt Mathilde hun var på Gilde.

Mathilde

Alle barna var normale unntatt Mathilde, hun var et bilde.