Maiken - Humoristen.no

Maiken

Maiken

Alle barna spiste egg til frokost, unntatt Maiken, hun spiste bacon.

Maiken

Alle barna fikk mange jobber, unntatt Maiken, hun fikk bare sparken.