Lars - Humoristen.no

Lars

Lars

Alle barna lekte med raketter, unntatt Lars, han var på vei til mars.

Lars

Alle barna hadde en mor, unntatt Lars, han var fars.

Lars

Alle barna kom på skolen mandag morgen, unntatt Lars, han satt fast på Mars,

Lars

Alle barna kom fra jorda, unntatt Lars, han kom fra mars.

Lars

Alle barna kjøpte kondomer, unntatt Lars, han arvet fars.

Lars

Alle barna bodde i et hus, unntatt Lars, han bodde i en garasj(e).

Lars

Alle barna spiste middag unttatt Lars, han spiste mars.

Lars

Alle barna var fra jorda unntatt Lars han var fra mars.

Lars

Alle barna fikk ny kondom unntatt Lars, han arva far’s.

Lars

Alle barna spiste snop unntatt Lars, han spiste havreknas.

Lars

Alle barna ventet spent på desserten unntatt Lars, han var fromasj.

Lars

Alle barna var friske unntatt Lars, han hadde sars.