Kristine(Christine) - Humoristen.no

Kristine(Christine)

Kristine(Christine)

Alle barna var smarte, unntatt Kristine(Christine), hun var kannibal og hadde spist en blondine.

Kristine(Christine)

Alle barna stjal mye, unntatt Kristine(Christine), hun satt fast fingeren i smykkeskrinet.

Kristine(Christine)

Alle barna tålte alt unntatt fra Kristine(Christine), hun døde av en liten vaksine.