Kim - Humoristen.no

Kim

Kim

Alle barna fikk 1000 kr, unntatt Kim, han var på trim.

Kim

Alle barna hadde dårlig kondis, unntatt Kim, han drev med trim.