Kato - Humoristen.no

Kato

Kato

Alle barna var moderne, unntatt Kato, han var gått ut på dato.