Karl - Humoristen.no

Karl

Karl

Alle barna satt på hesten, unntatt Karl, han manglet sal.

Karl

Alle barna hadde venner unntatt Karl han var kannibal.