Jensen - Humoristen.no

Jensen

Jensen

Alle barna kom til Norge unntatt Jensen, han satt igjen på svenskegrensen.

Jensen

Alle barna laget mat unntatt Jensen, han var ingrediensen.