Isabelle - Humoristen.no

Isabelle

Isabelle

Alle barna spillte poker unntatt Isabelle, hun hadde gjeld.