Helle - Humoristen.no

Helle

Helle

Alle barna kom like hel ut av pyramiden, unntatt Helle, hun ble tatt av en felle.

Helle

Alle barna dro og hogg tømmer unntatt Helle, det var henne de skulle felle.

Helle

Alle barna var på besøk i fengselet unntatt Helle, hun satt på enecelle.

Helle

Alle barna var rolige unntatt Marielle/Helle, for hun likte å sprelle.