Helge - Humoristen.no

Helge

Helge

Alle barna spiste opp maten, unntatt Helge, han greide ikke å svelge.

Helge

Alle barna hadde kjæreste unntatt Helge, han klarte ikke å velge.