Hans - Humoristen.no

Hans

Hans

Alle barna gikk hjem, unntatt Hans, han gikk på dans.