Gunilla - Humoristen.no

Gunilla

Gunilla

Alle barna overlevde pesten, unntatt Gunilla, hun glømte å ta pilla.

Gunilla

Alle barna likte oppholdet i Hollywood unntatt Gunilla, hun ble kastet som Godzilla.