Grete - Humoristen.no

Grete

Grete

Alle barna var tynne og slanke, unntatt Grete, hun var den fete.

Grete

Alle barna sovnet i senga, unntatt Grete, hun sovnet på sete.

Grete

Alle barna satte seg til bordet, unntatt Grete, det var hun de skulle ete.