Frode - Side 2 av 2 - Humoristen.no

Frode

Frode

Alle barna lekte unntatt Frode, han satt fast med hode i en komode.