Frans - Humoristen.no

Frans

Frans

Alle barna fikk brus i begravelsen unntatt Frans, han fikk en krans.