Ester - Humoristen.no

Ester

Ester

Alle barna spiste kjøttet, unntatt Ester, det var hennes hester.

Ester

Alle barna likte kuer, unntatt Ester, hun likte hester.

Ester

Alle barna hadde gjester, unntatt Ester, hun hadde sine egene fester.

Ester

Alle barna elsket Saddam Hussein unntatt Ester, de var hans gjester.