Erna - Humoristen.no

Erna

Erna

Alle barna lagde kjøttdeig unntatt Erna, hun var i kjøttkverna.

Erna

Alle barna gikk rund treet, unntatt Erna, hun var stjerna.