Emma - Humoristen.no

Emma

Emma

Alle barna var helt ville, unntatt Emma, hun var blitt temma.

Emma

Alle barna sang i koret, unntatt Emma, hun hadde mista stemma.

Emma

Alle barna kunne fise unntatt Emma, hun var utviklingshemma.

Emma

Alle barna var friske unntatt Emma, hun var hemma.