Bo - Humoristen.no

Bo

Bo

Alle barna var tynne, unntatt Bo, han lignet på en O.

Bo

Alle barna kastet puter, unntatt Bo, han kastet sko.

Bo

Alle barna hadde en kjæreste unntatt Bo, han hadde to.

Bo

Alle barna ble banke opp unntatt Bo, han sto utenfor og lo.