Bitten - Humoristen.no

Bitten

Bitten

Alle barna satt rundt bålet, unntatt Bitten, hun satt i hundeskitten.

Bitten

Alle barna kom seg over jernbanesporet, unntatt Bitten, hun ble delt på midten.

Bitten

Alle barna satt rundt bålet unntatt Bitten, hun satt i midten.

Bitten

Alle barna ble stukket av en veps unntatt Bitten, hun ble stukket av 19.