Bengt - Humoristen.no

Bengt

Bengt

Alle barna gikk på butikken når den var åpen, unntatt Bengt, han gikk ditt når den var stengt.

Bengt

Alle barna fekk livstid, unntatt Bengt, han ble hengt.

Bengt

Alle barna kom seg igjennom skolen uten mobbing, unntatt Bengt, han ble hengt, slengt og dengt.

Bengt

Alle fotballspillerne fikk spilletid, unntatt Bengt, han var utestengt.

Bengt

Alle barna lekte med krutt, unntatt Bengt, han ble sprengt.