Beate - Humoristen.no

Beate

Beate

Alle barna lekte gjemsel, unntatt Beate, hun bodde ikke i samme gate.

Beate

Alle barna var redde for fremmede menn unntatt Beate(Renate), hun kunne karate.

Beate

Alle barna var stille unntatt Beate(Renate), hun måtte bare prate.