Arve - Humoristen.no

Arve

Arve

Alle barna kom i kontakt med Snåsamannen, unntatt Arve, han kom i kontakt med en larve.

Arve

Alle barna spiste is, unntatt Arve, han spiste en larve.