Sterk far

Ikke send en sterk far ut på lekeplassen med sin sønn eller datter.

Sterk fra på lekeplass

Sterk fra på lekeplass

Kommentarer