Stein - Humoristen.no

Stein

Alle barna gikk på ski unntatt Stein, han manglet bein.

Kommentarer

Gi din stemme!

0 0

Leave a Reply