Starte en Lada

Hvordan starte en Lada?
– Ta ut motoren og sett inn en symaskin.

Kommentarer