Sikringsskapet

Gud sa «bli lys», men det ble ikke noe lys fordi Judas hadde tullet med sikringsskapet.

Kommentarer