Rettetast?

Hvordan gjør du for å rette det du har skrevet i Word? Rettelakk? Blanko? Eller hva du måtte kalle det.

Rettetast? Rettelakk?

Kommentarer