Nils - Humoristen.no

Nils

Alle barna gikk til presten unntatt Nils, han drakk pils.

Kommentarer

Gi din stemme!

0 0

Leave a Reply