Nils - Humoristen.no

Nils

Alle barna ga mormor blomster unntatt Nils, han ga pils.

Kommentarer

Gi din stemme!

0 0

Leave a Reply