Mercedes - Humoristen.no

Mercedes

Folk uten hjerne, kjører bil med stjerne.

Kommentarer

Gi din stemme!

0 0

Leave a Reply