McDonald’s

Hva er det kannibaler bestiller på McDonald’s?
Svar: Barnemeny

Kommentarer