Litt for høy?

Denne var nok litt for høy.

Litt for høy?

Litt for høy?

Kommentarer
Litt for høy?