Legge planen

Hvorfor kan ikke jeg legge planen når Osama Bin Laden?

Kommentarer