Legge planen - Humoristen.no

Legge planen

Hvorfor kan ikke jeg legge planen når Osama Bin Laden?

Kommentarer

Gi din stemme!

0 0

Leave a Reply