Kjøre Fiat

Det er bedre å kjøre Fiat, enn å bli att.

Kommentarer