Kategori: Tørre vitser

Vitser av det tørre slaget. Eksempel: Det var en gang, men nå er det en korridor